english greek
Roads to Rhodes Marathon 2018

Info » The Route

Marathon Race 2017

Marathon course consists of two halfmarathon laps as follows: Starting point: Rhodes center, Eleftherias Square ➡Eleftherias Gate➡Akti Sachtouri➡EO Rhodes-Lindos➡Afstralias str.➡Kallitheas ave.➡Turn Over Point 1➡Kallitheas ave.➡Afstralias str.➡EO Rhodes-Lindos➡Akti Sachtouri➡Eleftherias Gate➡Myloi➡Turn Over Point 2➡Myloi➡Rhodes center ➡ Eleftherias Square ➡Kountourioti sq.→ Savva Nikolaou str.➡Georg. Papanikolaou str.➡Ko str. ➡Lerou str.➡Kalymnou str.➡Akti Miaouli➡Kato Petres➡Kritika / Ialyssou str.➡Turn Over Point 3➡Ialyssou str. / Kritika➡Kato Petres➡Akti Miaouli➡Kalymnou str.➡Lerou str.➡Ko str.➡Georg. Papanikolaou str.➡Savva Nikolaou str.➡Eleftherias Sq. ROUTE REPLAY➡ Finish: Eleftherias Square

Halfmarathon Race 2017

The Half Marathon will follow the same scenic route as the Marathon but runners will only complete the first lap as follows: Starting point: Rhodes center, Eleftherias Square ➡Eleftherias Gate➡Akti Sachtouri➡EO Rhodes-Lindos➡Afstralias str.➡Kallitheas ave.➡Turn Over Point 1➡Kallitheas ave.➡Afstralias str.➡EO Rhodes-Lindos➡Akti Sachtouri➡Eleftherias Gate➡Myloi➡Turn Over Point 2➡Myloi➡Rhodes center ➡ Eleftherias Square ➡Kountourioti sq.→ Savva Nikolaou str.➡Georg. Papanikolaou str.➡Ko str. ➡Lerou str.➡Kalymnou str.➡Akti Miaouli➡Kato Petres➡Kritika / Ialyssou str.➡Turn Over Point 3➡Ialyssou str. / Kritika➡Kato Petres➡Akti Miaouli➡Kalymnou str.➡Lerou str.➡Ko str.➡Georg. Papanikolaou str.➡Savva Nikolaou str.➡ Finish: Eleftherias Square

10km Race 2017

Rimini sq.(Sound and light) ➢ Akti Sachtouri ➢ Afstralias str ➢ EO Rhodes-Lindos ➢ 1st Turnaround point on the cross between EO Rhodes-Lindos and Kallitheas avenue➢ EO Rhodes-Lindos ➢ Afstralias str. ➢ Akti Sachtouri ➢ Eleftherias Gate➢ Eleftherias sq.➢Kountourioti sq.➢Savva Nikolaou str. ➢Georgiou Papanikolaou str.➢ Finish: Rhodes Center, Eleftherias Square

5km Race 2017

Rimini sq.(Sound and light) ➢ Akti Sachtouri ➢ Afstralias str ➢ 1st Turnaround point on the cross between Afstralias str and Makrigianni str. ➢ Afstralias str. ➢ Akti Sachtouri ➢ Eleftherias Gate➢Center Eleftherias Sq.➢ Savva Nikolaou str. ➢ Georgiou Papanikolaou str. ➢ Finish Eleftherias sq.


twitter facebook
Newsletter